SP Grondverzet & Onderhoudsbedrijf
Home

Welkom op de site van Grondverzet & Onderhoudsbedrijf SP.

Wij zijn een jong en dynamisch bedrijf dat gespecialiceerd is in grond, weg en waterbouw. Onze werkzaamheden bestaan onder andere uit: aanleggen van tuinen en terrassen, maken van walbeschoeiingen, rioleringswerkzaamheden, etc. Voor een verdere impressie van mijn werkzaamheden nodigen wij u uit om onze website te bezichtigen.

Met vriendelijke groet, Simen Pyt Hotsma

welkom